Overslaan en naar de inhoud gaan
Casus: OCAI Cultuurworkshop in de zorg

Casus: OCAI Cultuurworkshop in de zorg

  • 15 december 2020
  • Door Marcella Bremer

Hoe benut je de resultaten van de cultuurmeting Organizational Culture Assessment Instrument? Werk ze uit in een workshop! Berrie Stam, regiomanager bij Stichting Philadelphia Zorg en de locatiemanagers, zorgconsulenten en staffunctionarissen deden de OCAI-cultuurmeting met de praktische workshop. Een verslag.

Mensen hebben meestal wel een globaal beeld van hun organisatiecultuur. Zo ook het Philadelphia-team. Hun trefwoord vooraf is ‘saamhorigheid’.
De resultaten van de cultuurmeting corresponderen daarmee: de mensgerichte Samenwerkcultuur staat op 1. De vernieuwende Creëercultuur en de betrouwbare Beheerscultuur hebben een gedeelde 2e plaats. De resultaatgerichte Presteercultuur is het minst aanwezig.

Huidige cultuur:

1.Samenwerkcultuur (familiecultuur)
2.Creëercultuur (adhocratiecultuur)
3.Beheerscultuur (hiërarchiecultuur)
4.Presteercultuur (marktcultuur)

Verschillen benutten

Het totaalprofiel van de huidige cultuur is een gemiddelde van alle individuele invullers. Het totaal is herkenbaar, maar de individuele verschillen zijn soms groot. Het is belangrijk om die individuele verschillen te bekijken. Hoe komt het dat een teamlid de cultuur zo anders ervaart dan collega’s? Het antwoord op die vraag kan zeer verhelderend zijn voor team en organisatie.

Sommige verschillen zijn te verklaren door karakter: "Ik houd van orde dus ik wil meer Beheerscultuur".
Door verschil in functie: "In mijn functie ervaar ik momenteel veel onduidelijkheden, dus meer Creëercultuur".
Door een leidinggevende positie; leidinggevenden scoren meestal hoger op Samenwerkcultuur, mogelijk omdat ze zich op hun gemak voelen.

Sommige verschillen bevatten nieuwe informatie waar het team of de organisatie zijn voordeel mee kan doen. Teamleden met een vooruitziende blik zien trends aankomen, mensen met oog voor detail zien de eerste tekenen van subtiele, belangrijke verandering of een sluimerend probleem. Teamleden met veel contacten ‘buiten’ kunnen een andere kijk op de zaak hebben.

De vergelijking en levendige discussie over de individuele profielen is daarom zinvol. Niet alleen om elkaar beter te begrijpen, maar ook om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie en consensus te bereiken over wat er op dit moment belangrijk is voor team en/of organisatie.

Cameron & Quinn, die het OCAI ontwikkelden, besteden hier nadrukkelijk veel tijd aan. Tien weten meer dan één, dus door verschillen te benutten ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid en zie je niets over het hoofd.
Vervolgens wordt de huidige cultuur onderbouwd met concrete voorbeelden, zodat de deelnemers niet ‘abstract en globaal’ praten, maar specificeren wat wel en niet bij hun unieke cultuurmix hoort in termen van o.a. managementstijl, waarden en normen, vaardigheden, succescriteria, concreet gedrag, zichtbare resultaten en voorbeelden.

Consensus

Het Philadelphia-team komt overigens snel tot consensus. Berrie Stam: "Ik vond de individuele verschillen wel confronterend. Iedereen verschilt echt en dat wordt heel zichtbaar, terwijl je er vaak automatisch vanuit gaat dat iedereen wel een beetje denkt zoals jijzelf. Soms moet je ook het beeld van jezelf bijstellen. Je denkt dat je resultaatgericht bent, en dan blijkt dat je toch meer mensgericht werkt.
Het is wel leuk, zo’n geobjectiveerd beeld van de cultuur. Het biedt herkenning maar ook handvatten om te veranderen."

Past de gewenste cultuur bij onze toekomst?

De gewenste cultuur bij dit team lijkt erg op de huidige cultuur. Enerzijds is dat mooi: het kan een maat zijn voor de tevredenheid van mensen. Dat lijkt bij dit team te kloppen: de leden gaan open, direct en enthousiast met elkaar om. Anderzijds kan het ook een reactie zijn op de komende reorganisatie bij Philadelphia Zorg waardoor een aantal mensen van functie moet veranderen. "Misschien zie je hier ook de wens om alles bij het oude te laten", verzucht een teamlid.
Wat het team verbaast is hun score op Presteer cultuur: in de gewenste situatie moet die nog verder verminderen. De discussie daarover barst onmiddellijk los.

Dit is een belangrijk deel van de workshop en het leren van de OCAI-meting. De gewenste cultuur is geen gegeven, maar mag nadrukkelijk worden getoetst aan de toekomst. ‘Is dit inderdaad wat we nodig hebben de komende periode?’ Zonodig past een team of organisatie die gewenste cultuur aan. Anders dan de huidige cultuur, kunnen wensen of toekomstplannen nog worden bijgesteld.

Op een flapover verzamelt het team de trends, kansen en gevaren voor de komende vijf jaar. In dit geval zijn de belangrijkste ontwikkelingen de implementatie van de reorganisatie bij Philadelphia, de grote fusie die eraan komt, toenemende mondigheid van cliënten en hun ouders waarvoor klantgerichtheid nodig is, de veranderende zorgvraag en het aanboren van nieuwe doelgroepen/markten, de financiering en toenemende verantwoordingsplicht en transparantie.
Vervolgens wordt voor iedere ontwikkeling bepaald welke cultuur nodig is.

Allevier de cultuurtypen blijken nodig, maar het team draait de volgorde eensgezind helemaal ‘om’: de belangrijkste voor de toekomst is de Presteercultuur.
Dat inzicht slaat in als een bom. "Dat hadden we vooraf niet van onszelf verwacht."

Gewenste cultuur:

1.Presteercultuur
2.Creëercultuur
3.Beheerscultuur
4.Samenwerkcultuur

Wel is er nog discussie over de mate waarin het Presteer-cultuurtype moet domineren. Als je 100 punten verdeelt, hoe zwaar weegt dan die resultaatgerichte marktcultuur? Wat daarvan willen we wél en wat willen we niet toevoegen aan onze cultuur?

Geef niet simpelweg alle culturen 25 punten. Iedere verandering heeft een focus nodig, beweging en een richting. Met een gelijkmatige 25-verdeling verandert het profiel in een statisch vierkant. Deze discussie is belangrijk; er zijn keuzes nodig om focus te krijgen.

Stapsgewijs veranderen

De gewenste cultuur vraagt ook om nadere onderbouwing, zodat deze voor iedereen duidelijk, inspirerend, aanvaardbaar en concreet wordt. Dat kan heel grondig met een ABCDE-schema: een veranderplan op vijf niveaus dat wordt uitgewerkt in een volgende bijeenkomst.

Berrie Stam: "Mooi vond ik dat het gewenste profiel noodzaak creëerde; er ontstond urgentie om wat aan resultaatgerichtheid en Presteercultuur te doen door het profiel te zien en af te zetten tegen de toekomst. Wij zijn enthousiast!"

Meer weten? Bestel het boek “Cultuur doe je zelf - Concreet aan de slag met organisatiecultuur” van Marcella Bremer bij:

© Marcella Bremer, 2020. Alle rechten voorbehouden.

Categorieën Organisatiecultuur

Schrijf je in op de nieuwsbrief én download de paper over Positieve Cultuur: wat zijn de vier elementen van een positieve, productieve organisatiecultuur? Werk kan echt beter en leuker!

 
 
 

We voldoen aan de AVG. Je gegevens zijn veilig.

Reactie toevoegen

Restricted HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.