Overslaan en naar de inhoud gaan

Check je cultuur ABCDE

  • 09 mei 2023
  • Door Marcella Bremer

Juist door de huidige crises in de wereld is organisatiecultuur cruciaal. Cultuur beïnvloedt hoe je reageert. Hoe overbrug je de kloof tussen weten en doen? Hoe kun je systeemverandering tot stand brengen? Cultuur bepaalt of je succesvol werkt in de VOCA-wereld en of je een positieve bijdrage levert aan het oplossen van de ecologische, sociale en bestuurlijke problemen.
We kunnen er niet nog tien jaar over praten - we hebben effectieve actie nodig. Check daarom je cultuur ABCDE. Wat houdt jullie tegen?

Voor effectieve actie heb je kwaliteiten nodig als positief denken, openstaan voor nieuwe informatie, dialoogvaardigheden, wendbaarheid, veerkracht en verantwoordelijkheid nemen. De mondiale, economische, op wetenschap gebaseerde cultuur kan je helpen of hinderen bij de overgang naar een gezonde toekomst. Dat geldt ook voor je nationale en organisatiecultuur.

In deze serie onderzoek ik organisatiecultuur en wat er nodig is om de ecologische, sociale en bestuurlijke uitdagingen het hoofd te bieden en toekomstbestendig te worden. Mijn belangrijkste focus is organisatiecultuur, maar ook de mondiale en maatschappelijke cultuur. Organisaties kunnen een cruciale rol spelen als ze hun producten, diensten en activiteiten duurzaam en rechtvaardig maken. Maar hun cultuur heeft een nog dieper effect. Op het werk kunnen mensen nieuwe manieren van denken en doen leren, en steun en betekenis vinden. Je neemt je werkcultuur mee naar huis en die verspreidt je. Organisaties kunnen mensen helpen om zich aan te passen nu de wereld voor grote transities staat.

Een toekomstgerichte cultuur zorgt voor vertrouwen, gedeelde identiteit, een gezamenlijk verhaal, een positief doel, kernwaarden en prioriteiten, effectief gedrag en het blijven leren van vaardigheden die nodig zijn in de VOCA-wereld - die vluchtig, onzeker, complex en ambigu is.
Het woord cultuur is van toepassing op elke groepscultuur - van organisatie, team, gemeenschap, kerk, sportclub, koor, enz.

Logische niveaus van een cultuur

De diepe niveaus van cultuur kun je zien in de ‘logische niveaus’ van de werkelijkheid, ontwikkeld door Gregory Bateson en aangepast door Robert Dilts. De vijf niveaus zijn gemakkelijk te onthouden met ABCDE.

Een cultuur bestaat uit de niveaus:

A, we Are - identiteit en verhaal van een groep
B, we Believe - gedeelde waarden, overtuigingen, normen, prioriteiten, doelstellingen
C, we Can - de capaciteiten, vaardigheden en middelen die ons potentieel vormen
D, we Do - het gedrag (acties en interacties)
E, ons Effect - de resultaten, wat we teweegbrengen met onze producten, diensten en activiteiten

De niveaus ABC zijn de onzichtbare elementen: identiteit, verhaal, overtuigingen en vaardigheden (de potentiële dingen die we kunnen doen, ook al doen we ze niet).
Het D-niveau van gedrag is zichtbaar: de manier waarop we de dingen hier doen. Dit leidt tot effecten die je kunt zien en meten op niveau E. 
Als niet genoeg mensen bepaald gedrag veranderen, is er geen verandering in de organisatie.
De hogere niveaus bepalen de lagere niveaus D en E. Oplossingen voor problemen worden meestal gevonden door een blokkade op een hoger niveau op te lossen - net zoals Einstein zei. Je kunt een probleem niet oplossen op hetzelfde denkniveau als toen je die problemen creëerde.

Verander je ABC en D en E

De DE-niveaus zijn cruciaal om de huidige crises op te lossen. We moeten iets DOEN om de gewenste Effecten te bereiken. We moeten de opwarming van de aarde en sociale onrechtvaardigheid stoppen, we moeten een einde maken aan vervuiling, polarisatie en zo veel meer. We moeten duurzame maatregelen nemen, de biodiversiteit vergroten, de belangen van toekomstige generaties in het oog houden, onze levenskwaliteit veiligstellen en een eerlijk speelveld creëren in de wereldeconomie en democratieën. We moeten tijdig doeltreffende maatregelen nemen om de gewenste effecten te bereiken.
Waarom doen we dat al niet (meer)? Wat houdt jullie tegen? Grote kans dat er een blokkade zit op een hoger niveau, op ABC.

Ook de ABC-niveaus zijn dus cruciaal. We moeten anders gaan denken over wie we zijn, wat onze rol is, en wat er in de wereld gebeurt - dit is niveau A. In de VOCA-wereld is er steeds meer onzekerheid. Hoe meer onzekerheid, hoe meer conflicten er ontstaan omdat iedereen probeert wijs te worden uit nieuwe situaties. Iedereen kan iets anders zien of sommige feiten meer benadrukken dan andere. Als je het probleem ontkent of bagatelliseert, dan hindert dat je om er iets aan te doen.
Maar ook niveau B is belangrijk. Als mensen niet echt geloven in verandering, zul je het niet volhouden. We keren immers makkelijk terug naar oude gewoonten. Als je dus niet gelooft dat je een verschil kunt maken bij dit probleem, dan hindert dat je om er iets aan te doen en het vol te houden.
Ook niveau C kan helpen of hinderen: als we iets willen doen maar het niet kunnen (we missen de vaardigheden, de tijd, de energie) dan doen we het nieuwe gedrag niet.

Daarom moeten we werken aan de binnen- én buitenkant van een cultuur, of het nu gaat om onze organisatie- of teamcultuur, de nationale of de mondiale marktcultuur. De logische niveaus helpen om de vele lagen van de cultuur te zien en mogelijke blokkades te vinden. 
Het ABCDE helpt je om de cultuur te analyseren. Hebben we een ander verhaal nodig, een andere identiteit, een andere rol en bijdrage? Zo ja, wat geloven we dan, welke vaardigheden hebben we (nog nodig) en wat gaan we dus doen?

Cultuur biedt een wereldbeeld dat betekenis geeft, cultuur biedt zekerheid (‘dit is onze waarheid!’), prioriteiten en doelen, gedragsnormen, criteria voor goed/slecht - cultuur beïnvloedt wat mensen zeggen en doen en daarmee de resultaten van een organisatie.

Analyseer je ABCDE

De ABCDE-vragen helpen om cultuur beter te begrijpen. Beantwoord ze met wat collega’s en stel je voor dat je deze cultuur moet uitleggen aan E.T. die uit de ruimte komt. 
‘Dit is hoe we denken, voelen, handelen en met elkaar omgaan en de effecten en resultaten die we veroorzaken in onze cultuur’:

Wij zijn. Identiteit en verhaal - Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Wat is ons zelfbeeld, onze missie en ons doel als organisatie? Als we een dier moesten kiezen om ons te vertegenwoordigen - wat zou dat zijn en waarom?

Wij geloven. Overtuigingen, waarden, doelen - Waar geloven we in? Wat vinden wij belangrijk en geven we prioriteit? Wat zijn de gedeelde waarden, normen en doelstellingen in onze organisatie?

Wij Kunnen. Mogelijkheden - Wat zijn onze vaardigheden, middelen - ons gezamenlijk potentieel? Onze sterke punten? Onze zwakheden - wat kunnen we niet (zo goed)?

Wij Doen. Gedrag - Wat doen wij? Diensten, processen, producten, en structuren van een organisatie. Hoe doen we het? Wat is hier normaal en wordt door de meesten automatisch gekopieerd? Interacties - wat zeggen we en hoe? 
Dit niveau is tastbaar. Wat zie, hoor, zeg, doe ik - in vergaderingen, in gangen, tijdens pauzes, in één-op-één gesprekken? Welke gebeurtenissen zie je? Wat zijn typische voorbeelden?

Ons effect. De effecten van ons gedrag - Wat bereiken we? Welke omgeving creëren we? Welke resultaten?

Het ABCDE van een cultuur nagaan is de eerste stap om te begrijpen wat de cultuur inhoudt - en dat geeft meestal direct ideeën over wat er moet veranderen om succesvol te werken in de VOCA-wereld en een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de huidige ecologische, sociale en bestuurlijke problemen.

© Marcella Bremer, 2023. Alle rechten voorbehouden.

Bestel het boek "Positieve Cultuur Doe Je Samen" nu bij Managementboek, Bol, Bruna, Libris of Amazon.

Abonneer je op de updates van deze blog. Download daarna direct de paper over Positieve Cultuur. Werk kan echt beter en leuker!

Schrijf je in op de nieuwsbrief én download de paper over Positieve Cultuur: wat zijn de vier elementen van een positieve, productieve organisatiecultuur? Werk kan echt beter en leuker!

 
 
 

We voldoen aan de AVG. Je gegevens zijn veilig.

Reactie toevoegen

Restricted HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.