Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategie en cultuur voor een gezonde toekomst

 • 12 december 2023
 • Door Marcella Bremer

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat klimaatverandering sneller gaat dan verwacht door onze consumptie en koolstofuitstoot. Hoe kunnen we omkeren voordat we een onomkeerbaar omslagpunt bereiken? Moeten we streven naar degrowth of krimp? Of hopen op technologische oplossingen? Dit is het tweede artikel over Jason Hickels boek "Less is More - How Degrowth will save the World".

Openstaan voor nieuwe ideeën is een kenmerk van wendbare, lerende organisaties die we nodig hebben voor de toekomst. Wat kan het boek van Jason Hickel leiders, organisaties en consultants bieden? Lees zijn ideeën en denk erover na:

 • Wat zijn de implicaties voor de strategie en doelen van jouw organisatie? 
 • Wat zijn bedreigingen en kansen?
 • Hoe kun je leiden en veranderen in deze tijd van transitie?
 • Hoe ontwikkel je een organisatiecultuur die geschikt is voor de toekomst?
 • Hoe pas je je organisatie aan als we verschuiven van eigendom naar gebruik? - enzovoort!

Lees het eerste artikel Klimaatverandering van taboe naar strategie?

Hickel laat zien dat ons economisch systeem structureel afhankelijk is van groei en geworteld is in een wereldbeeld van dominantie en dualisme dat zo'n 500 jaar teruggaat. Ecologische wetenschap vereist dat we de menselijke economie niet los zien van ecologie, maar erin ingebed. Dit vormt een radicale uitdaging voor het dominante wereldbeeld en het kapitalisme.

Kan technologie oplossen wat er mis is?

Sommige mensen denken dat technologie ons zal redden: efficiëntieverbetering en recyclingtechnologieën helpen ons om groei 'groen' te maken. Maar volgens Hickel kan technologie ons niet onder de 2°C houden, zelfs niet als alle landen ter wereld hun beloften nakomen.

Groei van de wereldeconomie betekent een groeiende vraag naar energie en een groeiende vraag naar energie maakt de overgang naar schone energie een stuk moeilijker. Veel technologieën zijn nog niet klaar of schaalbaar, zoals BECCS: bio-energie met koolstofafvang en -opslag.

De uitdaging is enorm. We hebben in de afgelopen 250 jaar een wereldwijde infrastructuur voor fossiele brandstoffen opgebouwd en nu moeten we die in slechts dertig jaar volledig herzien. Hoewel het mogelijk is om over te stappen op 100% hernieuwbare energie, kunnen we het niet snel genoeg doen om onder de 1,5°C of 2°C te blijven als we de wereldeconomie in het huidige tempo laten groeien. Als we willen slagen, moeten we het energieverbruik terugschroeven.

Zonneschijn en wind zijn schoon, maar de infrastructuur die we nodig hebben om die energie op te vangen is dat niet. We moeten metalen en zeldzame aardmetalen winnen voor zonnepanelen, windturbines en elektrische auto's. Uiteindelijk, zegt Hickel, moeten we het aantal auto's dat we gebruiken drastisch verminderen. Het lithium voor onze batterijen is een ecologische ramp. Er is 500.000 liter water nodig om één ton lithium te produceren.

Wat moeten we doen als technologie niet alles kan oplossen? Regeringen kunnen belastingen heffen op de winning van grondstoffen. Een andere optie is innovatie, zodat we efficiënter worden. Maar pas op voor de paradox van Jevons: efficiëntieverbeteringen besparen geld en kapitalisten herinvesteren die besparingen vaak om de productie uit te breiden.

Is er wel een uitweg uit dit sombere scenario? Hickel biedt een ander perspectief met oplossingen.

Wat zijn de geheimen van het Goede Leven?

Hickel stelt dat het niet de economische groei zelf is die telt - wat telt is wat we produceren, of mensen toegang hebben tot essentiële goederen en diensten, en hoe het inkomen wordt verdeeld.

Voorbij een bepaald punt is meer BBP (bruto binnenlands product) helemaal niet nodig om het menselijk welzijn te verbeteren. De relatie tussen BBP en menselijk welzijn verloopt volgens een verzadigingscurve, met sterk afnemende opbrengsten. Onderzoek toont aan dat in de Verenigde Staten de gelukscijfers piekten in de jaren 1950, maar daarna niet toenamen hoewel mensen steeds meer materieel comfort en spullen genoten.
Hickel bespreekt landen met een hoog niveau van menselijk welzijn met een relatief laag BBP per hoofd van de bevolking. De Europese Unie heeft 36% minder inkomen dan de Verenigde Staten en toch verslaat ze de VS niet alleen op het gebied van levensverwachting, maar ook op vrijwel elke andere indicator van menselijk welzijn. Costa Rica behoort tot de meest ecologisch efficiënte economieën met gelukkige en gezonde inwoners, ondanks een laag BBP.

Universele openbare diensten zijn aanzienlijk kosteneffectiever dan hun particuliere tegenhangers. Openbaar vervoer is minder energie- en materiaalintensief dan privé-auto's. Kraanwater is minder duur dan flessenwater. Kraanwater is minder intensief dan flessenwater.
Spanje geeft slechts $ 2.300 per persoon uit om iedereen goede gezondheidszorg te bieden als fundamenteel recht en heeft een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld: 83,5 jaar.

De conclusie van Hickel: we kunnen onze sociale doelen bereiken, voor iedereen in de wereld, met minder BBP dan we nu hebben, door de productie te organiseren rond menselijk welzijn, te investeren in publieke goederen en inkomen en kansen eerlijker te verdelen.
Als mensen in een eerlijke, zorgzame samenleving leven, waar iedereen gelijke toegang heeft tot sociale goederen, hoeven ze zich geen zorgen te maken en kunnen ze solidariteit opbouwen.
 
Mensen zijn het gelukkigst in landen als Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland, Australië, Finland, Canada en Denemarken - de sociale democratieën. Maar het gaat niet alleen om geluk. We moeten zoeken naar een gevoel van betekenis. Mensen hebben het gevoel dat ze een zinvol leven hebben wanneer ze de kans krijgen om mededogen, samenwerking, gemeenschap en menselijke verbondenheid te uiten. Dit zijn wat psychologen 'intrinsieke waarden' noemen.

 • Bevordert de cultuur van jouw organisatie compassie, samenwerking, gemeenschap en menselijke verbondenheid?

Consumentenonderzoek toont aan dat omdat Denemarkens cultuur gelijkwaardiger is dan de meeste andere hoge-inkomenslanden, mensen er minder kleren kopen en ze langer houden.

Hickel zegt: het gaat niet om het inkomen op zich. Het gaat erom wat we met dat inkomen kunnen kopen, dus of we toegang hebben tot wat we nodig hebben om goed te leven. We kunnen bloeiende levens voor iedereen mogelijk maken zonder extra economische groei.

En ja, we hebben innovatie nodig om de klimaatcrisis op te lossen. We hebben betere zonnepanelen, windturbines en batterijen nodig en we moeten uitzoeken hoe we de wereldwijde infrastructuur voor fossiele brandstoffen kunnen ontmantelen en vervangen door hernieuwbare energiebronnen. Maar daar hebben we geen groei voor nodig. Projecten als deze vereisen overheidsinvesteringen. We kunnen de overgang financieren door publieke middelen van bijvoorbeeld subsidies voor fossiele brandstoffen (die nu $ 5,2 biljoen bedragen, 6,5% van het wereldwijde BBP) te gebruiken voor zonnepanelen, batterijen en windturbines.

Wegen naar een gezonde toekomst?

Hickel schetst enkele paden voorwaarts. Ook als je denkt dat dit radicaal is: onderzoek deze oplossingen. Wat zijn de bedreigingen en kansen voor jouw organisatie? Hoe pas je je aan, hoe verander je, wat moet je ontwikkelen om te gedijen en bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst?

Hickel stelt dat we, om het energieverbruik te verminderen, moeten afstappen van totale groei als doel, minder noodzakelijke vormen van productie moeten afbouwen en de economie moeten organiseren rond het ondersteunen van sterke sociale resultaten.

Stap 1. Maak een einde aan geplande veroudering
Ontwikkeld in de jaren 1920, maakten fabrikanten de levensduur van gloeilampen korter om meer gloeilampen te kunnen verkopen.
Met wetgeving zouden we fabrikanten kunnen verplichten om hun producten te garanderen voor de duur van de maximaal haalbare levensduur. Denk aan huishoudelijke apparaten en technologische apparaten.
Wat als we een 'recht op reparatie' zouden invoeren? De Europese Unie werkt hieraan met haar Green Deal. Wat dacht je ervan om over te stappen op een leasemodel voor grote apparaten en toestellen, waarbij fabrikanten de volledige verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor alle reparaties?

Stap 2. Stop met reclame
Reclame verleidt mensen om meer te consumeren dan ze nodig hebben, simpelweg door hen te manipuleren. Je kunt angst zaaien in de hoofden van mensen en dingen verkopen met de belofte dat deze dingen voor sociale acceptatie zullen zorgen. Hickel stelt voor om dit te stoppen.

Stap 3. Verschuiving van eigendom naar gebruik
Wat als we grasmaaiers, auto's, enzovoort kunnen leasen, delen en lenen? Dan hoeven we niet zoveel te produceren en te kopen.

Stap 4. Stop voedselverspilling
Wat als we al het geproduceerde voedsel zouden opeten? Uit onderzoek blijkt dat veel voedsel wordt verspild. Omdat het niet direct van het land of uit de fabriek aan de criteria voldoet, of wordt verspild tijdens opslag, transport en bezorging. Of het belandt in de vuilnisbak nadat consumenten het hebben bereid. We kunnen energie en geld besparen als we het beter organiseren.

Stap 5. Schaf ecologisch destructieve industrieën af
Wat dacht je van wetgeving voor producten en diensten die "leuk zijn om te hebben" maar niet "nodig zijn om te hebben"? Dat klinkt radicaal, dus hebben we een democratisch proces en dialoog nodig over wat we als samenleving acceptabel vinden. Wat is het onderscheid tussen "leuk" en “nodig"? Wat is luxe en wat is basis?

Als we half zoveel producten consumeren, hebben we ook half zoveel fabrieken en machines nodig om te produceren, half zoveel vliegtuigen en vrachtwagens en schepen om te vervoeren, half zoveel magazijnen en winkels om te distribueren, half zoveel vuilniswagens en afvalverwerkingsfabrieken om te verwerken wat wordt weggegooid, en half zoveel energie om al die infrastructuur te produceren, te onderhouden en te bedienen.

Dat is misschien geweldig voor het milieu, maar hoe zit het met de werkgelegenheid? Hickel: Als producten langer meegaan, als we dingen gaan delen, als we voedselverspilling tegengaan en fast fashion afbouwen, zal de werkgelegenheid in deze industrieën afnemen en zullen er banen verdwijnen in de toeleveringsketens. Met andere woorden, naarmate onze economie rationeler en efficiënter wordt, zal er minder arbeid nodig zijn.

Kunnen we de werkweek verkorten? We kunnen dit proces vergemakkelijken door een publieke baangarantie in te voeren, zodat iedereen die wil werken een baan kan krijgen die sociaal nuttige dingen doet voor gemeenschappen, zoals zorg, essentiële diensten, het bouwen van infrastructuur voor hernieuwbare energie, het verbouwen van lokaal voedsel en het herstellen van aangetaste ecosystemen. Deze basisbanen worden betaald tegen een leefbaar loon.

Als we minder werken, consumeren en vervuilen we ook minder. Uit een onderzoek onder Franse huishoudens bleek dat langere werktijden direct verband houden met een hogere consumptie van milieu-intensieve goederen, zelfs als er wordt gecorrigeerd voor het inkomen. Wanneer mensen daarentegen vrije tijd krijgen, neigen ze eerder naar activiteiten die minder impact hebben: sporten, vrijwilligerswerk, studie en omgaan met vrienden en familie.

Waarom zouden leiders en consultants over deze ideeën nadenken? Dit hoort bij je voorbereiding voor een toekomstgerichte cultuur en het trainen van je persoonlijke veerkracht en die van je organisatie.

Bijvoorbeeld: hoe pas je je organisatie aan als we verschuiven van eigendom naar gebruik?
En: bevordert de jullie organisatiecultuur compassie, samenwerking, gemeenschap en menselijke verbinding?

Vragen genoeg over de toekomst! Neem ze mee als je brainstormt over strategie, leiderschap en cultuur.

© Marcella Bremer, 2023. Alle rechten voorbehouden.

De tijd voor een positieve transitie is nu. Dit decennium tot 2030 bepaalt de toekomst. Laten we mensen en organisaties helpen om toekomstbestendig te worden.

Bestel het boek "Positieve Cultuur Doe Je Samen" nu bij Managementboek, Bol, Bruna, Libris of Amazon.

Abonneer je op de updates van deze blog. Download daarna direct de paper over Positieve Cultuur. Werk kan echt beter en leuker!

Categorieën Verandering Leiderschap

Schrijf je in op de nieuwsbrief én download de paper over Positieve Cultuur: wat zijn de vier elementen van een positieve, productieve organisatiecultuur? Werk kan echt beter en leuker!

 
 
 

We voldoen aan de AVG. Je gegevens zijn veilig.

Reactie toevoegen

Restricted HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.